Företagstandvård

En skattefri förmån för arbetstagaren och en avdragsgill utgift för arbetsgivaren

En skattefri förmån för arbetstagaren och en avdragsgill utgift för arbetsgivaren

Förmåner som främjar arbetshälsan och välmåendet är en utmärkt sporre i rekryteringen samt i motiveringen av nyckelpersoner. Tandvården är en av de väsentligaste förmånerna inom företagshälsovården.

Munnen spelar en stor roll i arbetsförmågan och minskar sjukfrånvaro då den vårdas regelbundet. Företagstandvården förstärker dessutom företagets profil som en ansvarsfull och omtänksam arbetsgivare

företagstandvård

Vill du veta mer om vårt erbjudande för företagare? Kontakta oss här.

header_tavlor_small

Vi bygger ett tandvårdspaket som passar ditt företag

Ålands Tandläkarna erbjuder smidiga tandläkartjänster som är skräddarsydda för ditt företag. Omfattningen och innehållet av tandvården fastläggs alltid noggrant tillsammans med företaget, så att inga överraskningar eller extra utgifter uppstår. Företaget kan själv bestämma vad ingår i paketet och dess maximumvärde.

Dessutom kan förtaget anhålla om FPAs ersättningar och behålla dem, vilket sänker arbetsgivarens kostnader. Företagstandvården måste enligt bestämmelser gälla hela personalen, kostnaderna skall vara rimliga och ett skriftligt avtal mellan tandläkarstationen och företaget skall utarbetas.

Varför välja Tandläkarna?

Tandläkarstationens läge i centrum är idealt, väntetiderna är måttliga och varje patient får sitt egna vårdteam. Vi har en egen kirurg och tillgång till specialister vid behov. Vi har kunskap, utrustning och lokaliteter på internationell toppnivå.

Vår starkt medvetna kunskaps- och utvecklingspolicy medför ett brett utbud av behandlingsmetoder på hög nivå samt en stark hygienistavdelning. Hållbara behandlingsmetoder med högkvalitativa metoder leder på sikt till mindre tidsåtgång för tandläkarbesök under arbetstid.

En frisk mun viagra sverige och tander cialis sverige betyder ofta kamagra sverige en frisk kropp